Chính sách bảo mật thông tin

Quy định bảo mật thông tin khách hàng

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của phutungotoxemaychinhhang.com và bí mật thông tin cá nhân của Quý khách, phutungotoxemaychinhhang.com đưa ra những quy định chung dành cho khách tham quan, mua sắm, tất cả đều vì lợi ích của Quý khách hàng. Quý khách vui lòng xem kỹ các qui định sau:

Đối với khách mua hàng trên phutungotoxemaychinhhang.com

Luôn cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của Quý khách khi đăng ký tham quan và mua sắm tại phutungotoxemaychinhhang.com

Bản quyền website:

Mọi thông tin trong phutungotoxemaychinhhang.com bao gồm các chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của phutungotoxemaychinhhang.com. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sư đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của phutungotoxemaychinhhang.com

phutungotoxemaychinhhang.com xin gửi lời cảm ơn tất cả các Quý khách hàng