I-BRAKE

I-BRAKE

STTMÃ PHỤ TÙNGQUI CÁCH OEMỨNG DỤNG CHO XEĐỜI XEĐƠN GIÁGHI CHÚ
1C2183M C2183 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      319,800F
   Toyota Corolla 1.8 2002-2004; 2004-2007   
   Toyota Corolla 1.3 2004-2007   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.3 2001-2004   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.8 2001-2004; 2004-2006; 2006-2008   
   Toyota Iq 1.0 2008-2014   
   Toyota MR2 1.8 1999-2002   
   Toyota Prius 1.5 2003-2005; 2005-2009   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2003-2006; 2006-2007   
   Toyota Yaris 1.0 2003-2005   
   Toyota Yaris Verso 1.3 1999-2002   
2C2252  C2252 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      379,600F
   Toyota Prius 1.8 2009-2011   
   Toyota Prius C 1.5 2011-2014   
   Toyota Vios 1.5 2007-2010   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2007-2010; 2010-2014   
   Toyota Yaris 1.0 2005-2008;  2008-2011   
   Toyota Yaris 1.3 2005-2008; 2008-2011;  2011-2014   
   Toyota Yaris 1.5 2005-2008; 2006-2009; 2008-2011, 2009-2013,
2009-2014; 2011-2014
   
3C2253  C2253 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      400,400F
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.8 2017-   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 2.0 2017-   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2007-2010; 2010-2014; 2014-2016; 2016-2018; 2018-   
   Toyota Yaris 1.0 2005-2008;  2008-2011   
   Toyota Yaris 1.5 2011-2014; 2016-2017; 2017-   
   Toyota Yaris 1.3 2014-2016   
4C2274 C2274 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      478,400F
   Toyota Corolla 1.6 2007-2010   
   Toyota Corolla 1.8 2007-2010; 2008-2010; 2010-2013; 2013-   
   Toyota Corolla Altis 1.6 2008-2010; 2010-2013   
   Toyota Corolla Altis 1.8 2008-2010; 2010-2013   
   Toyota Corolla Altis 2.0 2008-2010; 2010-2013; 2013-   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.8 2008-2010; 2010-2014; 2014-2017   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 2.0 2008-2010; 2010-2014; 2014-2017; 2017-    
   Toyota Matrix 1.8 2008-2010   
   Toyota Rav4 2.4 2005-2008; 2008-2012   
   Toyota Rav4 2.5 2008-2012; 2012-2015   
   Toyota Verso-S 1.3 2010-2014   
5C2118M C2118M - Má phanh đĩa trước      468,000F
   Toyota Caldina 2.0 1992-1997   
   Toyota Camry 2.2 1991-1994; 1994-1996; 1996-1999; 1999-2001   
   Toyota Camry 2.0 1994-1998   
   Toyota Camry Vietnam 2.2 1998-2002   
   Toyota Carina 1.6 1992-1994   
   Toyota Carina 2.0 1992-1994; 1994-1996   
   Toyota Carina 1.8 1994-1996; 1996-1997   
   Toyota Celica 1.8 1993-1995   
   Toyota Corolla 1.6 1991-1997; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.8 1991-1997; 1992-1997   
   Toyota Corolla 1.3 1997-2001   
   Toyota Corolla Vietnam 1.6 1997-2000;  2000-2001   
   Toyota Corona 1.6 1991-1995; 1994-1996   
   Toyota Corona 1.8 1991-1995   
   Toyota Corona 2.0 1991-1995; 1994-1996   
   Toyota Rav4 2.0 1994-1997; 1997-2000   
6C2233M  C2233M - Má phanh đĩa trước      561,600F
   Toyota Avensis 1.8 2003-2006   
   Toyota Avensis 2.0 2003-2006   
   Toyota Corolla Verso 1.6 2004-2007   
   Toyota Corolla Verso 1.8 2004-2007;  2007-2009   
7C2069 C2069 -  Má phanh đĩa trước      388,700F
   Toyota Camry 2.0 1988-1991   
   Toyota Camry 2.5 1988-1991   
   Toyota Hilux 2.4 2001-2004   
8C2026 C2026  -  Má phanh đĩa trước      325,000F
   Toyota Camry 2.2 1991-1994   
   Toyota Camry 3.0 1991-1994   
   Toyota Model F 1.8 1982-1984   
   Toyota Van 2.0 1983-1985   
   Toyota Van 2.2 1985-1988   
9C2011 D2011 -  Má phanh đĩa trước      474,500F
   Toyota Crown 2.0 1983-1987   
   Toyota Crown 2.0 1983-1987   
10C2270  C2270- MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      551,200F
   Toyota Aurion 2.4 2006-2009; 2009-2011   
   Toyota Avalon 3.5 2007-2010; 2010-2012   
   Toyota Avalon 2.5 2012-2015; 2012-2015   
   Toyota Camry 2.0 2006-2009; 2015-   
   Toyota Camry 2.4 2006-2009; 2006-2009   
   Toyota Camry 3.5 2006-2009; 2009-2011; 2011-2014; 2014-2017   
   Toyota Camry 2.0 2009-2011; 2011-2015   
   Toyota Camry 2.4 2009-2011; 2009-2011   
   Toyota Camry 2.5 2011-2014; 2011-2014; 2014-2017   
   Toyota Camry Vietnam 2.4 2006-2009; 2009-2012   
   Toyota Camry Vietnam 3.5 2006-2009; 2009-2012   
   Toyota Camry Vietnam 2.0 2012-2015; 2015-   
   Toyota Camry Vietnam 2.5 2012-2015; 2015-   
11C2275 C2275 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      435,500F
   Toyota Hilux 2.5 2004-2008; 2008-2011   
   Toyota Hilux 2.5 2008-2011   
   Toyota Innova Vietnam 2.0 2006-2008; 2008-2012; 2012-2014; 2014-2016   
   Toyota Land Cruiser 4.5 2007-2011; 2012-2015; 2015-   
   Toyota Land Cruiser 5.7 2015-   
12C2355 C2355 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      447,200F
   
 2354 and 2355 can be use on Innovo 2016~ (reborn)
The different is on 2354 the corner is cut for a sensor for others type of car
Innova dont have that sensor, so 2355 also can use for innova 2016~
   
   Toyota Innova 2016 –   
13C2354  C2354 - Má phanh đĩa trước      481,000F
   Toyota Innova Vietnam 2.0 2016-   
14C2303 C2303 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      435,500F
   Toyota Hilux 2.5 2004-2008; 2008-2011   
   Toyota Innova Vietnam 2.0 2006-2008; 2008-2012; 2012-2014; 2014-2016   
15C2343 C2343 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      377,000F
   Toyota Vios Vietnam 1.3 2014-2016   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2018-   
   Toyota Yaris 1.5 2014-2016   
16C0034 C0034  - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      383,500F
   Toyota Wigo (2017.04-) B100LA/ B101LA   
17C2310M C2310M - Má phanh đĩa trước      582,400F
   Toyota Hilux 2.5 2011-2015   
   Toyota Hilux 3.0 2011-2015   
18C2260M C2260M - Má phanh đĩa trước      517,400F
   Toyota Alphard 3.5 2015-2018   
19C2223  C2223  - Má phanh đĩa trước      500,500F
   Toyota Avalon 3.5 2005-2007   
   Toyota Camry 3.0 2001-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry 2.4 2004-2006   
   Toyota Land Cruiser Prado 3.0 2009-2013   
   Toyota Previa 2.4 2003-2005   
   Toyota Sienna 3.3 2003-2005; 2005-2006   
   Toyota Sienna 3.5 2006-2010   
   Toyota Solara 2.4 2004-2006   
   Toyota Solara 3.3 2004-2006; 2006-2008   
   Toyota Tacoma 2.7 2004-2008; 2008-2011   
20C2222 C2222 - Má phanh đĩa trước      481,000F
   Toyota Camry 2.4 2001-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry 3.0 2001-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry Vietnam 2.4 2002-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry Vietnam 3.0 2002-2004; 2004-2006   
   Toyota Wish 1.8 2003-2005   
   Toyota Wish 2.0 2004-2007   
21 C2180   C2180 - Má phanh đĩa trước      445,900F
   Toyota Celica 1.8 1999-2002; 2002-2005   
   Toyota Crown 3.0 2003-2008   
   Toyota Prius 1.5 2003-2005   
22C2174M  C2174M  - Má phanh đĩa trước      379,600F
   Toyota Land Cruiser 4.2 1998-2002   
   Toyota Land Cruiser 4.5 1998-2002; 2002-2005   
23C2150M  C2150M - Má phanh đĩa trước      390,000F
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 1999-2002   
   Toyota Previa 2.4 1993-2000   
   Toyota Zace Vietnam 1.8 1999-2003; 2003-2005   
24C2065  C2065 - Má phanh đĩa trước      373,100F
   Toyota Camry 2.0 1986-1989; 1988-1991   
   Toyota Camry 2.5 1988-1991   
   Toyota Carina 2.0 1989-1993   
   Toyota Celica 1.6 1989-1991   
   Toyota Celica 2.0 1989-1991   
   Toyota Celica 2.2 1989-1991;  1991-1993   
   Toyota Corona 1.8 1989-1993   
   Toyota Corona 2.0 1989-1992   
25C2023  C2023 - Má phanh đĩa trước      267,800F
   Toyota Camry 2.0 1986-1989   
   Toyota Camry 1.8 1988-1991   
   Toyota Carina 1.5 1989-1993   
   Toyota Carina 1.6 1989-1993   
   Toyota Carina 2.0 1989-1993   
   Toyota Celica 1.6 1989-1991   
   Toyota Corolla 1.8 1984-1987   
   Toyota Corolla 1.6 1987-1989;  1989-1992; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.8 1987-1989;  1989-1992   
   Toyota Corolla 1.3 1989-1992; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.5 1989-1992   
   Toyota Corolla Vietnam 1.3 1997-2000; 2000-2001   
   Toyota Corolla Vietnam 1.6 1997-2000;  2000-2001   
   Toyota Corona 2.0 1989-1992   
   Toyota Corona 2.0 1989-1993   
   Toyota Sprinter 1.5 1991-1995   
26C2104 C2104 - Má phanh đĩa trước      448,500F
   Toyota Camry 2.2 1991-1994   
   Toyota Camry 3.0 1991-1994   
   Toyota Hiace 2.4 1993-1995   
   Toyota Hiace 2.0 1995-1998; 1998-2002   
   Toyota Hiace 2.4 1995-1998; 2002-2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.0 1996-1998; 1998-2002; 2002-2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.4 2002-2004   
27C2228 C2228 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      568,100F
   Toyota 4Runner 4.0 2002-2004; 2005-2009   
   Toyota 4Runner 4.0 2005-2009; 2009-2013; 2013-   
   Toyota 4Runner 2.7 2009-2013   
   Toyota FJ Cruiser 4.0 2006-2010; 2010-2014   
   Toyota Fortuner 2.7 2005-2008; 2006-2008   
   Toyota Fortuner 3.0 2005-2008   
   Toyota Fortuner 4.0 2005-2008; 2006-2008   
   Toyota Fortuner 2.7 2008-2011; 2011-2015; 2016-   
   Toyota Fortuner 3.0 2008-2011   
   Toyota Fortuner 2.4 2016-; 2017-   
   Toyota Fortuner 2.8 2017-   
   Toyota Fortuner Vietnam 2.5 2009-2012; 2012-2016   
   Toyota Fortuner Vietnam 2.7 2009-2012; 2012-2016   
   Toyota Hilux 2.4 2015-2018; 2018-   
   Toyota Hilux 2.5 2015-2018   
   Toyota Hilux 2.8 2015-2018; 2018-   
   Toyota Hilux 3.0 2015-2018   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 2002-2004; 2004-2009; 2009-2013; 2013-2015   
   Toyota Land Cruiser Prado 3.0 2002-2004; 2004-2009; 2009-2013   
   Toyota Land Cruiser Prado 4.0 2002-2004; 2004-2009; 2009-2013   
   Toyota Land Cruiser Prado 4.0 2013-2015   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 2015-2017   
   Toyota Sequoia 4.7 2000-2004; 2004-2007   
   Toyota Tacoma 4.0 2004-2008; 2008-2011   
28C2278M  C2278M - Má phanh đĩa trước      751,400F
   Toyota Land Cruiser 4.0 2007-2011; 2015-   
   Toyota Land Cruiser 4.5 2007-2011; 2012-2015; 2015-   
   Toyota Land Cruiser 4.7 2007-2011; 2007-2011   
   Toyota Land Cruiser 4.6 2012-2015; 2015-   
   Toyota Land Cruiser 5.7 2012-2015; 2015-   
   Toyota Sequoia 5.7 2007-2017; 2007-2017   
   Toyota Tundra 5.7 2007-2009; 2009-2013; 2013-   
29C2249  C2249 -- Má phanh đĩa trước      581,100F
   Toyota Highlander 3.3 2003-2007   
30C2177M C2177M- Má phanh đĩa trước      715,000F
   Toyota Land Cruiser 4.2 1998-2002; 2002-2005; 2005-2007; 2007-   
   Toyota Land Cruiser 4.5 1998-2002; 2002-2005; 2005-2007   
   Toyota Land Cruiser 4.7 1998-2002; 2002-2005; 2007-2007   
   Toyota Land Cruiser Vietnam 4.5 2000-2005; 2005-2007   
   Toyota Sequoia 4.7 2000-2004   
31C2094M C2094M -  Má phanh đĩa trước      513,500F
   Toyota Land Cruiser 4.0 1990-1992   
   Toyota Land Cruiser 4.2 1990-1992; 1992-1998   
   Toyota Land Cruiser 4.5 1992-1998   
32C2160M  C2160M - Má phanh đĩa trước      530,400F
   Toyota 4Runner 3.4 1995-1998   
   Toyota Camry 2.2 1991-1994   
   Toyota Camry 3.0 1991-1994   
   Toyota Hilux 2.8 1997-2001   
   Toyota Hilux 2.8 2001-2005   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 1999-2002   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.8 1999-2002   
   Toyota Land Cruiser Prado 3.0 1999-2002   
   Toyota Tacoma 3.4 2000-2004   
33C2020 C2020 -  Má phanh đĩa trước      409,500F
   Toyota Land Cruiser 4.2 1980-1987   
   Toyota Land Cruiser 2.4 1984-1990; 1984-1990; 1990-1993   
   Toyota Land Cruiser 3.4 1984-1990   
34C2215 C2215 -MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      499,200F
   Toyota Fortuner 2.5 2005-2008   
   Toyota Fortuner 3.0 2005-2008; 2008-2011   
   Toyota Hilux 2.4 2001-2004   
   Toyota Hilux 2.5 2004-2008   
   Toyota Hilux 3.0 2004-2008;  2008-2011   
   Toyota Tacoma 3.4 2000-2004   
35C2086  C2086 -  Má phanh đĩa trước      445,900F
   Toyota Camry 3.0 1991-1994   
   Toyota Hiace 2.0 1989-1993; 1993-1995; 1995 -1998; 1998-2002; 2002-2004   
   Toyota Hiace 2.4 1995-1998; 2002-2004   
36C2251 C2251 --   Má phanh đĩa trước toyota hiace 1996-2019      481,000F
   Toyota Hiace 2.4 1993-1995; 1995-1998; 2002-2004   
   Toyota Hiace 2.0 1995-1998; 1998-2002   
   Toyota Hiace 2.5 2005-2013; 2013-   
   Toyota Hiace 2.7 2005-2013; 2013-   
   Toyota Hiace Vietnam 2.0 1996-1998; 1998-2002; 2002 -2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.4 2002-2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.5 2004-2011   
   Toyota Hiace Vietnam 2.7 2004-2011   
37C2316 C2316 - Má phanh đĩa trước      540,800F
   Toyota Highlander 2.7 2007-2010; 2012-2015   
   Toyota Highlander 3.3 2007-2010   
   Toyota Highlander 3.5 2007-2010; 2010-2013   
   Toyota Rav4 2.2 2012-2015   
38C2281 C2281 - Má phanh đĩa trước      470,600F
   Toyota Land Cruiser 4.0 2007-2011   
   Toyota Land Cruiser 4.5 2007-2011   
   Toyota Land Cruiser 4.7 2007-2011; 2007-2011   
   Toyota Prius 1.5 2003-2005   
   Toyota Sequoia 5.7 2007-2017   
   Toyota Tundra 5.7 2007-2009; 2009-2013; 2013-   
39C2082M C2082M - Má phanh đĩa trước      546,000F
   Toyota 4Runner 2.4 1989-1991   
   Toyota 4Runner 3.0 1989-1991; 1991-1993   
   Toyota Land Cruiser 3.5 1990-1993;1993-1999   
   Toyota Land Cruiser 4.5 1990-1993; 1993-1999   
   Toyota Land Cruiser 4.2 1993-1999   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 1996-1999   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.8 1996-1999; 1999-2002   
   Toyota Land Cruiser Prado 3.0 1996-1999; 1999-2002   
40T2342 T2342 - MÁ PHANH GUỐC SAU      338,000R
   Toyota Celica 1.8 1999-2002; 2002-2005   
   Toyota Corolla 1.3 2004-2007   
   Toyota Corolla 1.8 2004-2007   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.3 2001-2004   
   Toyota Prius 1.5 2003-2005; 2005-2009   
   Toyota Vios 1.5 2007-2010   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2007-2010; 2010-2014   
   Toyota Vios Vietnam 1.3 2014-2016   
   Toyota Yaris 1.0 2005-2008; 2008-2011   
   Toyota Yaris 1.3 2005-2008; 2008-2011;  2011-2014   
   Toyota Yaris 1.5 2005-2008;  2006-2009;  2008-2011; 2009-2013; 2009-2014; 2011-2014; 2014-2016   
   Toyota Yaris 1.3 2011-2014   
   Toyota Yaris Verso 1.3 1999-2002   
41C 2204 C2240 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      261,300R
   Toyota Celica 1.8 1999-2002   
   Toyota Corolla 1.8 2002-2004; 2004-2007; 2004-2008   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.8 2001-2004; 2004-2006; 2006-2008   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2003-2006; 2006-2007   
   Toyota Yaris 1.0 2003-2005   
   Toyota Yaris Verso 1.3 1999-2002   
42C2254M C2254M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      360,100R
   Toyota Corolla 1.6 2007-2010   
   Toyota Corolla 1.8 2007-2010; 2008-2010; 2010-2013; 2013-   
   Toyota Corolla Altis 1.6 2008-2010   
   Toyota Corolla Altis 1.8 2008-2010; 2010-2013; 2013-   
   Toyota Corolla Altis 2.0 2008-2010; 2010-2013   
   Toyota Corolla Altis 1.6 2010-2013   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 1.8 2008-2010; 2010-2014; 2014-2017; 2017-   
   Toyota Corolla Altis Vietnam 2.0 2008-2010; 2010-2014; 2014-2017; 2017-   
   Toyota Iq 1.0 2008-2014   
   Toyota Matrix 1.8 2008-2010   
   Toyota Matrix 2.4 2008-2010   
   Toyota Prius 1.8 2009-2011   
   Toyota Verso-S 1.3 2010-2014   
   Toyota Vios Vietnam 1.5 2007-2010; 2010-2014; 2014-2016; 2016-2018; 2018-   
   Toyota Yaris 1.0 2005-2008; 2008-2011   
   Toyota Yaris 1.5 2011-2014; 2016-2017; 2017-   
   Toyota Yaris 1.3 2014-2016   
43C2269 C2269 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      383,500R
   Toyota Aurion 2.4 2006-2009   
   Toyota Avalon 3.5 2007-2010; 2010-2012; 2012-2015; 2015-   
   Toyota Avalon 2.5 2012-2015; 2015-   
   Toyota Camry 2.0 2006-2009; 2009-2011; 2011-2015; 2015-   
   Toyota Camry 2.4 2006-2009; 2006-2009   
   Toyota Camry 3.5 2006-2009; 2009-2011; 2011-2014; 2014-2017   
   Toyota Camry 2.4 2009-2011; 2009-2011   
   Toyota Camry 2.5 2009-2011; 2011-2014; 2014-2017   
   Toyota Camry Vietnam 2.4 2006-2009;  2009-2012   
   Toyota Camry Vietnam 3.5 2006-2009; 2009-2012   
   Toyota Camry Vietnam 2.0 2012-2015; 2015-   
   Toyota Camry Vietnam 2.5 2012-2015; 2015-   
   Toyota Rav4 2.0 2005-2008; 2008-2012; 2012-2015   
   Toyota Rav4 2.4 2005-2008; 2008-2012   
   Toyota Rav4 3.5 2005-2008; 2008-2012   
   Toyota Rav4 2.2 2008-2012; 2012-2015   
   Toyota Rav4 2.5 2008-2012; 2012-2015   
44T2335 T2335 - MÁ PHANH GUỐC SAU      663,000 
   Toyota Estima 2.4 1992-1999   
   Toyota Hilux 2.5 2004-2008; 2008-2011; 2011-2015   
   Toyota Innova Vietnam 2.0 2006-2008; 2008-2012; 2012-2014; 2014-2016   
   Toyota Previa 2.4 1990-1993; 1993-2000   
   Toyota Zace Vietnam 1.8 1999-2003; 2003-2005   
45T2389 T2389 -  Má phanh guốc sau      728,000R
   Toyota Corolla 1.6 2007-2010   
   Toyota Corolla 1.8 2007-2010; 2008-2010; 2010-2013; 2013-   
   Toyota Corolla Altis 1.6 2008-2010; 2010-2013   
   Toyota Corolla Altis 1.8 2008-2010; 2010-2013; 2013-; 2017-   
   Toyota Prius C 1.5 2011-2014   
46T2378  T2378 - Má phanh guốc sau   1,053,000R
   Toyota Hiace 2.5 2005-2013   
   Toyota Hiace 2.7 2005-2013; 2013-   
   Toyota Hiace Vietnam 2.5 2004-2011   
   Toyota Hiace Vietnam 2.7 2004-2011   
   Toyota Sienna 3.3 2003-2005; 2005-2006; 2006-2010   
   Toyota Tacoma 2.7 2004-2008; 2008-2011   
   Toyota Tacoma 4.0 2004-2008; 2008-2011   
47T2317 T2317 - Má phanh guốc sau   1,027,000R
   Toyota Hiace 2.0 1989-1993   
   Toyota Hiace 2.4 1993-1995   
48T2285 T2285 -Má phanh guốc sau      374,400R
   Toyota Camry 1.8 1988-1991; 1990-1994   
   Toyota Camry 2.0 1988-1991   
   Toyota Carina 1.5 1989-1993   
   Toyota Carina 1.6 1989-1993; 1992-1994   
   Toyota Carina 2.0 1989-1993; 1992-1994   
   Toyota Carina 1.8 1994-1996   
   Toyota Celica 1.6 1989-1991   
   Toyota Celica 2.2 1989-1991; 1991-1993   
   Toyota Celica 1.8 1993-1995   
   Toyota Corolla 1.8 1984-1987; 1992-1997; 1997-2001; 2000-2002   
   Toyota Corolla 1.6 1989-1992; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.3 1997-2001   
   Toyota Corona 1.5 1989-1992   
   Toyota Corona 1.8 1989-1992; 1989-1993; 1991-1995   
   Toyota Corona 2.0 1989-1992; 1989-1993; 1991-1995; 1994-1996   
   Toyota Corona 1.6 1991-1995; 1994-1996   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 1999-2002   
49C2243M  C2243M - Má phanh đĩa sau      648,700R
   Toyota Crown 3.0 2003-2008   
50T2311 T2311 -  Má phanh guốc sau      364,000R
   Toyota Caldina 2.0 1992-1997   
   Toyota Camry 2.2 1991-1994   
   Toyota Corolla 1.8 1984-1987; 1987-1989; 1989-1992; 1991-1997; 1992-1997   
   Toyota Corolla 1.6 1987-1989;  1989-1992; 1992-1997;1997-2001   
   Toyota Corolla 1.3 1989-1992; 1991-1997; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.5 1989-1992   
   Toyota Corolla Vietnam 1.3 1997-2000; 2000-2001   
   Toyota Corolla Vietnam 1.6 1997-2000;2000-2001   
   Toyota Sprinter 1.5 1991-1995   
51T2232 T2232 - Má phanh guốc sau      470,600R
   Toyota Camry 2.0 1986-1989   
   Toyota Celica 1.6 1981-1985   
   Toyota Cressida 2.2 1982-1984   
52C2219 C2219 - Má phanh đĩa sau      468,000R
   Toyota Camry 2.4 2001-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry 3.0 2001-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry Vietnam 2.4 2002-2004; 2004-2006   
   Toyota Camry Vietnam 3.0 2002-2004; 2004-2006   
   Toyota Highlander 3.0 2000-2003   
   Toyota Wish 1.8 2003-2005   
   Toyota Wish 2.0 2004-2007   
53C2114M  C2114M - Má phanh đĩa sau      409,500R
   Toyota Caldina 2.0 1992-1997   
   Toyota Camry 2.0 1988-1991; 1990-1994;  1994-1998   
   Toyota Camry 2.5 1988-1991   
   Toyota Camry 2.2 1991-1994; 1994-1996; 1996-1999; 1999-2001   
   Toyota Camry 3.0 1991-1994; 1994-1996; 1996-1999;  1999-2001   
   Toyota Camry Vietnam 2.2 1998-2002   
   Toyota Carina 2.0 1989-1993; 1994-1996   
   Toyota Celica 2.0 1989-1991; 1993-1995   
   Toyota Celica 2.2 1989-1991; 1991-1993; 1993-1995   
   Toyota Corolla 1.5 1989-1992   
   Toyota Corolla 1.6 1989-1992; 1991-1997; 1997-2001   
   Toyota Corolla 1.8 1992-1997   
   Toyota Corolla 1.3 1997-2001   
   Toyota Corona 2.0 1989-1993; 1991-1995; 1994-1996   
   Toyota Windom 2.5 1993-1996   
54T2411  T2411 - MÁ PHANH GUỐC SAU      638,300R
   Innova Vietnam 04.08-12.02 -    
   Innova Vietnam 12.02-16.11 -    
55T2395  T2395 - MÁ PHANH GUỐC SAU      864,500R
   Toyota Fortuner 2.5 2005-2008   
   Toyota Fortuner 2.7 2005-2008; 2006-2008; 2008-2011; 2011-2015; 2016-   
   Toyota Fortuner 3.0 2005-2008; 2008-2011   
   Toyota Fortuner 4.0 2005-2008; 2006-2008   
   Toyota Fortuner Vietnam 2.5 2009-2012;  2012-2016   
   Toyota Fortuner Vietnam 2.7 2009-2012;  2012-2016   
   Toyota Hilux 2.5 2004-2008;  2011-2015; 2015-2018   
   Toyota Hilux 3.0 2004-2008; 2008-2011; 2011-2015;  2015-2018   
   Toyota Hilux 2.4 2015-2018;  2018-   
   Toyota Hilux 2.8 2015-2018   
56T2305 T2305 - Má phanh guốc sau      962,000R
   Toyota 4Runner 2.4 1989-1991   
   Toyota 4Runner 3.0 1989-1991; 1991-1993; 1993-1995   
   Toyota 4Runner 3.4 1995-1998   
   Toyota Hiace 2.7 2005-2013   
   Toyota Hiace 3.0 2013-   
   Toyota Hilux 2.8 1997-2001;  2001-2005   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.7 1996-1999; 1999-2002   
   Toyota Land Cruiser Prado 2.8 1996-1999; 1999-2002   
57C2250 C2250 - Má phanh đĩa sau      412,100R
   Toyota Highlander 2.4 2003-2007   
   Toyota Highlander 3.3 2003-2007   
58C2202  C2202- Má phanh đĩa sau      481,000R
   Toyota Rav4 2.0 2000-2003; 2003-2005   
   Toyota Rav4 2.4 2003-2005   
59C2179 C2179 - Má phanh đĩa sau      409,500R
   Toyota Land Cruiser 4.5 1998-2002   
   Toyota Land Cruiser 4.7 1998-2002; 2002-2005; 2005-2007   
   Toyota Land Cruiser 4.2 2005-2007   
   Toyota Land Cruiser Vietnam 4.5 2000-2005; 2005-2007   
60T2330 T2330 - Má phanh guốc sau      994,500R
   Toyota Camry 2.2 1991-1994   
   Toyota Hiace 2.0 1993-1995; 1995-1998; 1998-2002   
   Toyota Hiace 2.4 1993-1995; 1995-1998; 2002-2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.0 1996-1998; 1998-2002; 2002-2004   
   Toyota Hiace Vietnam 2.4 2002-2004   
61C2188M C2188M - Má phanh đĩa sau      318,500R
   Toyota Rav4 2.0 2000-2003; 2003-2005   
   Toyota Rav4 2.4 2003-2005   
62C3128 C3128 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      638,300F
   Mazda 3 2.0 2003-2007; 2007-2009; 2009-2013; 2012-2013   
   Mazda 3 2.3 2003-2007   
   Mazda 3 1.6 2007-2009; 2009-2013;  2010-2012;  2012-2013   
   Mazda 3 Vietnam 1.6 2004-2005   
   Mazda 3 Vietnam 1.6 2012-2014   
   Mazda 5 2.3 2006-2008; 2010-2010   
   Mazda 5 2.0 2008-2010   
63C3163M  C3163M - Má phanh đĩa trước      513,500F
   Mazda 3 1.5 2013-2016   
   Mazda 3 2.0 2013-2016   
   Mazda 3 Vietnam 1.5 2014-2017; 2017-   
   Mazda 3 Vietnam 2.0 2014-2017; 2017-   
64C3153 C3153- Má phanh đĩa trước      773,500F
   Mazda 3 1.6 2009-2013   
   Mazda 3 1.6 2010-2012   
65C3122M C3122M - Má phanh đĩa trước      686,400F
   Mazda 6 2.0 2002-2005   
   Mazda 6 Vietnam 2.0 2003-2005   
   Mazda 6 Vietnam 2.3 2003-2005   
66C3084M  C3084M - Má phanh đĩa trước      448,500F
   Mazda 626 2.0 1991-1994; 1994-1998   
   Mazda 626 2.5 1991-1994; 1994-1998   
   Mazda 626 Vietnam 2.0 1998-2000; 2000-2003   
   Mazda Premacy Vietnam 1.8 2002-2006   
67C3066M C3066M - Má phanh đĩa trước      392,600F
   Mazda 323 1.8 1989-1994   
   Mazda 323 Vietnam 1.6 1997-2000   
68C3062M  C3062M - Má phanh đĩa trước      387,400F
   Mazda 323 1.6 1989-1994   
   Mazda 323 1.8 1989-1994   
   Mazda 323 1.5 1994-1996   
   Mazda 323 Vietnam 1.6 1995-1997; 1997-2000   
69C 3159 C 3159 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      468,000F
   Mazda 6 (2.0; 2.5 AT)  14.05- (VNM)   
   Mazda 6 (2.0; 2.5)  16.09- (VNM)   
70C3160M C3160M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      725,400F
   Mazda 6 Vietnam 2.0 2016-   
   Mazda 6 Vietnam 2.5 2016-   
   Mazda BT 50 2.2 2011-2016; 2016-   
   Mazda BT 50 3.2 2011-2016; 2016-   
71C3155  C3155 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      494,000F
   Mazda CX-5 Vietnam 2.0 2012-2016; 2016-2018; 2017-2019   
   Mazda CX-5 Vietnam 2.5 2016-2018; 2017-2019   
72C0051 C0051 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      435,500F
   Mazda 2: 11.05-   
73C3132  C3132 -  MÁ PHANH ĐĨA SAU      559,000R
   Mazda 3 2.0 2003-2007; 2007-2009; 2009-2013; 2012-2013   
   Mazda 3 2.3 2003-2007   
   Mazda 3 1.6 2007-2009; 2009-2013;  2010-2012;  2012-2013   
   Mazda 3 Vietnam 1.6 2004-2005; 2012-2014   
   Mazda 5 2.3 2006-2008; 2010-2010   
   Mazda 5 2.0 2008-2010   
74C3166M  C3166M - Má phanh đĩa sau      559,000R
   Mazda 3 1.5 2013-2016   
   Mazda 3 2.0 2013-2016   
   Mazda 3 Vietnam 1.5 2014-2017; 2017-   
   Mazda 3 Vietnam 2.0 2014-2017; 2017-   
75T3378 T3378 - Má phanh guốc sau      780,000R
   Mazda B Series 2.6 1985-1988; 1988-1998   
   Mazda MPV 2.6 1988-1995   
   Mazda MPV 3.0 1988-1995   
76T3413 T3413 -  Má phanh guốc sau      910,000R
   Mazda BT 50 2.2 2016-   
   Mazda BT 50 3.2 2016-   
77T3386 T3386 - Má phanh guốc sau      507,000R
   Mazda 626 2.0 1991-1994Mazda 626 2.0 1994-1998   
   Mazda 626 Vietnam 2.0 1998-2000Mazda 626 Vietnam 2.0 2000-2003   
78T3385 T3385 - Má phanh guốc sau      426,400R
   Mazda 323 1.8 1989-1994Mazda 323 1.5 1994-1996   
   Mazda 323 Vietnam 1.6 1995-1997Mazda 323 Vietnam 1.6 1997-2000   
79T3416  T3416 - Má phanh guốc sau      923,000R
   Mazda BT 50 3.0 2006-2011   
   Mazda BT 50 2.2 2011-2016; 2016-   
   Mazda BT 50 3.2 2011-2016; 2016-   
80T3394 T3394  - Má phanh guốc sau      442,000R
   Mazda 323 Vietnam 1.6 2001-2004   
   Mazda 323 Vietnam 1.8 2001-2004   
81C3083 C3083 - Má phanh đĩa sau      299,000R
   Mazda 626 2.0 1991-1994; 1994-1998   
   Mazda 626 2.5 1991-1994; 1994-1998   
82C3027 C3027 - Má phanh đĩa sau      299,000R
   Mazda 323 Vietnam 1.6 2001-2004   
   Mazda 323 Vietnam 1.8 2001-2004   
   Mazda 6 2.0 2002-2005; 2011-2012   
   Mazda 6 Vietnam 2.0 2003-2005   
   Mazda 6 Vietnam 2.3 2003-2005   
   Mazda Premacy Vietnam 1.8 2002-2006   
83C6146 C6146 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      520,000R
   Mazda 6 (2.0; 2.5 AT)  14.05- (VNM)   
84C3172 C3172 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      510,900R
   Mazda 6 (2.0; 2.5)  16.09- (VNM)   
85T 1283  T1283 - MÁ PHANH GUỐC SAU      985,400R
   Mazda BT 50 2.2 2011-2016; 2016-   
   Mazda BT 50 3.2 2011-2016; 2016-   
86C3156 C3156 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      351,000R
   Mazda 2 1.5 2014-   
   Mazda 2 Vietnam 1.5 2015-2018   
   Mazda CX-5 2.0 2013-2016   
   Mazda CX-5 Vietnam 2.0 2012-2016; 2016-2018   
   Mazda CX-5 Vietnam 2.5 2016-2018   
87C5073M  C 5073M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      435,500F
   Honda Civic 1.5 1996-1998 Honda Civic 1.5 1999-2000   
   Honda City -2008   
88C5168 C5168M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      483,600F
   Honda City 1.3 2008-2010   
   Honda City Vietnam 1.5 2013-2014; 2014-2017; 2017-   
   Honda CR-Z 1.5 2010-2016   
   Honda Fit 1.5 2009-2011   
   Honda Insight 1.3 2009-2011   
   Honda Jazz 1.5 2017-   
89C5198 C5198 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      540,800F
   Honda Civic: 12-15   
90C5174M C5174M - Má phanh đĩa trước      530,400F
   Honda Civic 1.5 2000-2003; 2008-2010   
   Honda Civic 1.6 2000-2003   
   Honda Civic 1.3 2006-2008; 2009-2011   
   Honda Civic 1.5 2016-2019   
   Honda Civic 1.8 2016-2019   
   Honda Fit 1.5 2006-2008; 2009-2011   
   Honda Jazz 1.3 2009-2011   
   Honda Pilot 3.5 2009-2012   
91C5113M C5113M - Má phanh đĩa trước      530,400F
   Honda Accord 2.4 2003-2007;  2008-2011   
   Honda Accord 3.0 2003-2007   
   Honda Accord 2.4 2008-2011; 2011-2012   
   Honda Accord 3.5 2008-2011; 2011-2012; 2012-2016   
   Honda Civic 2.0 2006-2008   
   Honda Civic Vietnam 1.8 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Civic Vietnam 2.0 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Odyssey 2.4 2003-2008   
92C5039M  C5039M - Má phanh đĩa trước      702,000F
   Acura Integra 1.6 1985-1988; 1988-1989   
   Honda Integra 1.5 1985-1989   
93C5187M C5187M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      696,800F
   Honda Accord 3.5 2008-2011   
   Honda CR-V 2.0 2007-2010;  2010-2011; 2012-2015; 2015-2017   
   Honda CR-V 2.4 2007-2010; 2010-2011   
   Honda CR-V Vietnam 2.4 2008-2010; 2010-2013   
   Honda CR-V Vietnam 2.0 2013-2014; 2014-2017   
   Honda CR-V Vietnam 2.4 2013-2014; 2014-2017   
   Honda Odyssey 3.5 2005-2007; 2008-2010; 2011-2013   
94C5153M  C5153M - Má phanh đĩa trước      728,000F
   Honda Accord 3.5 2008-2011   
   Honda CR-V 2.0 2007-2010;  2010-2011; 2012-2015; 2015-2017   
   Honda CR-V 2.4 2007-2010; 2010-2011   
   Honda CR-V Vietnam 2.4 2008-2010;  2010-2013; 2013-2014; 2014-2017   
   Honda CR-V Vietnam 2.0 2013-2014; 2014-2017   
   Honda Odyssey 3.5 2005-2007; 2008-2010; 2011-2013   
95C5122M C5122M- Má phanh đĩa trước      559,000F
   Honda Accord 2.4 2003-2007;  2008-2011; 2011-2012   
   Honda Accord 3.0 2003-2007   
   Honda Accord 2.0 2008-2011   
   Honda Accord 3.5 2008-2011   
   Honda Accord 3.5 2011-2012;  2012-2016   
   Honda Civic 2.0 2006-2008   
   Honda Civic Vietnam 1.8 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Civic Vietnam 2.0 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Odyssey 2.4 2003-2008   
96C5100M  C5100M - Má phanh đĩa trước      578,500F
   Honda Accord 2.4 2003-2007; 2008-2011; 2011-2012   
   Honda Accord 3.0 2003-2007   
   Honda Accord 2.0 2008-2011   
   Honda Accord 3.5 2008-2011; 2011-2012; 2012-2016   
   Honda Civic 2.0 2006-2008   
   Honda Civic Vietnam 1.8 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Civic Vietnam 2.0 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014   
   Honda Odyssey 2.4 2003-2008   
97C5060M  C5060M - Má phanh đĩa trước      604,500F
   Honda Accord 2.0 1995-1997   
   Honda Accord 2.2 1995-1997   
   Honda Accord 2.7 1995-1997   
   Honda CR-V 2.0 1995-1999;  1999-2001   
   Honda CR-V 2.4 2002-2005   
   Honda Legend 3.5 1995-1999; 2000-2004   
   Honda Odyssey 2.2 1994-1999   
   Honda Odyssey 2.3 1994-1999   
   Honda Prelude 2.2 1996-2001   
98C 5042M C 5042M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      319,800R
   Honda Civic 1.5 1996-1998 Honda Civic 1.5 1999-2000   
   Honda City -2008   
99T5547 T5547 - MÁ PHANH GUỐC SAU      578,500R
   Honda City (2016-)   
100C5056M C5056M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      348,400R
   Honda Accord 2.2 1990-1991; 1995-1997   
   Honda Accord 2.0 1995-1997   
   Honda Accord 2.7 1995-1997   
   Honda Accord 2.3 1998-2002   
   Honda Accord 2.4 2003-2007; 2008-2011   
   Honda Accord 3.0 2003-2007   
   Honda Accord 3.5 2008-2011   
   Honda Civic 1.3 2006-2008   
   Honda Civic 1.8 2006-2008; 2009-2011   
   Honda Civic 2.0 2006-2008;  2009-2011   
   Honda Civic 1.3 2009-2011   
   Honda Civic Vietnam 1.8 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014; 2014-2016   
   Honda Civic Vietnam 2.0 2006-2009; 2009-2012; 2012-2014; 2014-2016   
   Honda CR-V 2.0 2002-2005; 2007-2010; 2010-2011; 2012-2015;2015-2017   
   Honda CR-V 2.4 2002-2005;  2005-2006; 2007-2010; 2010-2011   
   Honda CR-V 2.2 2005-2006   
   Honda CR-V Vietnam 2.4 2008-2010; 2010-2013; 2013-2014; 2014-2017   
   Honda CR-V Vietnam 2.0 2013-2014; 2014-2017   
   Honda CR-Z 1.5 2010-2016   
   Honda Element 2.4 2002-2007; 2007-2011   
   Honda Insight 1.3 2009-2011   
   Honda Legend 3.5 2000-2004   
   Honda Odyssey 2.2 1994-1999   
   Honda Odyssey 2.3 1994-1999   
   Honda Prelude 2.2 1996-2001   
   Honda S2000 2.0 1999-2003   
   Honda S2000 2.2 2004-2009   
101C5066 C5066 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      348,400R
   Honda CRV 13-17   
102C5162M C5162M - Má phanh đĩa sau      439,400R
   Honda Accord 2.0 2008-2011   
   Honda Accord 2.4 2008-2011; 2011-2012; 2012-2016; 2016-   
   Honda Accord 3.5 2008-2011; 2011-2012; 2012-2016   
103C1253M  C1253M -  Má phanh đĩa trước      686,400F
   Nissan Caravan 2.4 2001-2005; 2006-2012   
   Nissan Caravan 3.0 2001-2005;  2006-2012   
   Nissan Caravan 2.5 2006-2012   
   Nissan NV350 Urvan 2.5 2012-   
104C1288M  C1288M -  Má phanh đĩa trước      422,500F
   Nissan Micra 1.2 2005-2010; 2010-2016   
   Nissan Sunny Vietnam 1.5 2013-   
   Nissan Tiida 1.6 2004-2008; 2007-2012   
   Nissan Tiida 1.8 2004-2008; 2007-2012; 2008-2012   
105C1063M  C1063M -  Má phanh đĩa trước      526,500F
   Nissan Caravan 2.0 1995-2001   
   Nissan Cedric 3.0 1991-2012   
   Nissan Navara 3.2 1997-1999; 1999-2005; 2005-2007   
   Nissan Pathfinder 3.0 1985-1990; 1990-1995   
106C1025 C1025 -   Má phanh đĩa trước      431,600F
   Nissan 300ZX 3.0 1983-1989   
   Nissan Bluebird T12 1.6 1986-1990   
   Nissan Bluebird T12 1.8 1986-1990   
   Nissan Bluebird T12 2.0 1986-1990   
   Nissan Bluebird T72 1.8 1988-1990   
   Nissan Bluebird T72 2.0 1988-1990   
   Nissan Bluebird U11 1.8 1984-1987   
   Nissan Bluebird U11 2.0 1984-1987; 1984-1987   
   Nissan Laurel 2.4 1984-1989   
   Nissan Prairie 2.0 1986-1988   
   Nissan Vanette 2.0 1985-1994   
   Nissan Vanette 2.4 1985-1994   
107C1244M  C1244M - Má phanh đĩa sau      371,800R
   Nissan 350Z 3.5 2003-2005   
   Nissan 350Z 3.5 2006-2009   
   Nissan Altima 2.5 2006-2010; 2010-2012; 2013-2016; 2016-   
   Nissan Altima 3.5 2013-2016   
   Nissan Juke 1.6 2011-   
   Nissan Leaf 0.0 2010-2013; 2013-   
   Nissan Maxima 3.5 2008-2012   
   Nissan Murano 3.5 2003-2006; 2006-2008   
   Nissan Murano 3.5 2007-2010; 2010-2014   
   Nissan Pathfinder 3.5 2013-2014; 2014-2017   
   Nissan Qashqai 2.0 2006-2010; 2010-2013   
   Nissan Quest 3.5 2003-2007; 2007-2009   
   Nissan Rogue 2.5 2013-2017   
   Nissan Teana 2.0 2008-2013   
   Nissan Teana 2.5 2008-2013   
   Nissan Teana 3.5 2008-2013   
   Nissan Tiida 1.6 2004-2008; 2007-2012   
   Nissan Tiida 1.8 2004-2008; 2007-2012   
   Nissan Versa 1.8 2004-2008; 2008-2012   
   Nissan X-Trail 2.2 2000-2005; 2005-2007   
   Nissan X-Trail 2.5 2000-2005; 2005-2007; 2007-2010; 2010-2013   
   Nissan X-Trail 2.0 2007-2010   
107T1174 T1174 -Má phanh guốc sau      718,900R
   Nissan Caravan 2.0 1995-2001   
   Nissan Caravan 2.4 1995-2001; 2001-2005;  2006-2012   
   Nissan Caravan 2.7 1995-2001   
   Nissan Caravan 3.0 2001-2005; 2006-2012   
   Nissan Caravan 2.5 2006-2012   
   Nissan NV350 Urvan 2.5 2012-   
   Nissan Pathfinder 3.0 1985-1990; 1990-1995   
   Nissan Terrano 2.4 1985-1990; 1985-1994   
   Nissan Vanette 2.0 1985-1994   
109T1267 T1267 - Má phanh guốc sau      468,000R
   Mitsubishi Attrage 1.2 2012-2017; 2017-   
   Mitsubishi Lancer 1.5 2007-2015   
   Mitsubishi Mirage 1.2 2012-2017; 2017-   
   Nissan Tiida 1.6 2004-2008; 2007-2012   
   Nissan Tiida 1.8 2004-2008; 2007-2012   
110C1092M C1092M -  Má phanh đĩa trước      460,200F
   Infiniti G20 2.0 1991-1993;  1993-1996; 1995-1999; 1999-2002   
111C0037  C0037 - Má phanh đĩa trước      369,200F
   Mitsubishi Galant 1.8 1987-1991; 1991-1993   
   Mitsubishi Lancer 1.8 1987-1992   
112C6109 C6109 - Má phanh đĩa trước      403,000F
   Mitsubishi Lancer 1.6 2000-2003;  2003-2007; 2007-2013   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 1.6 2003-2005   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 2.0 2003-2005   
113C6096  C6096  - Má phanh đĩa trước      377,000F
   Mitsubishi Jolie Vietnam 2.0 1998-1999; 1999-2004; 2004-2007   
114C6070 C6070 - Má phanh đĩa trước      377,000F
   Mitsubishi Lancer 1.3 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer 1.5 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer 1.6 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 1.6 2000-2003   
115C6043M C6043M  - Má phanh đĩa trước      468,000F
   Mitsubishi Eclipse 2.0 1990-1994; 1995-1999   
   Mitsubishi Galant 1.8 1991-1993;  1992-1998; 1996-2001   
   Mitsubishi Galant 2.0 1991-1993; 1992-1998; 1996-2001; 2001-2006   
116C6039M  C6039M - Má phanh đĩa trước      531,700F
   Mitsubishi Eclipse 2.0 1995-1999   
   Mitsubishi Pajero 2.5 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 2.8 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 3.5 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.0 1996-1999; 1999-2002; 2002-2007   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.5 2002-2007   
117C6018M C6018M  - Má phanh đĩa trước      435,500F
   Mitsubishi L300 1.6 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.0 1986-1999   
   Mitsubishi L300 2.5 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.0 1999-2013   
   Mitsubishi L300 Vietnam 2.0 1994-2003   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1988-1991   
   Mitsubishi Pajero 2.4 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 2.5 1991-1998   
   Mitsubishi Pajero 2.6 1988-1991; 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 2.4 1996-1999; 1999-2002   
   Mitsubishi Triton 2.0 1993-2001   
   Mitsubishi Triton 2.5 1993-2001; 1996-2001; 2001-2006   
   Mitsubishi Triton 2.4 1996-2001   
118C6014 C6014 - Má phanh đĩa trước      312,000F
   Mitsubishi galant 1.6   
119T6729 T6729 -Má phanh guốc sau      533,000R
   Mitsubishi Lancer 1.6 2000-2003;  2003-2007; 2007-2013   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 1.6 2003-2005   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 2.0 2003-2005   
120C6054M  C6054M -  Má phanh đĩa sau      405,600R
   Mitsubishi Pajero 2.5 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 2.8 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1991-1998; 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero 3.5 1998-2004   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.0 1996-1999; 1999-2002; 2002-2007   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.5 2002-2007   
121T6741 T6741 - Má phanh guốc sau      864,500R
   Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011-2014   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 2.5 2011-2014; 2014-2017   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 3.0 2011-2014; 2014-2017   
   Mitsubishi Triton 2.4 2005-2009; 2009-2015; 2015-   
   Mitsubishi Triton 2.5 2005-2009; 2009-2015; 2015-   
   Mitsubishi Triton 2.8 2009-2015   
   Mitsubishi Zinger Vietnam 2.4 2008-2011   
   Mitsubishi Zinger Vietnam 2.4 2011-2012   
122T6715 T6715 -  Má phanh guốc sau      767,000R
   Mitsubishi Jolie Vietnam 2.0 1998-1999; 1999-2004; 2004-2007   
   Mitsubishi L300 1.6 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.0 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.5 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi Pajero 2.6 1988-1991   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1988-1991   
   Mitsubishi L300 Vietnam 2.0 1994-2003   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 2.4 1996-1999; 1999-2002   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.0 1996-1999; 999-2002; 2002-2007   
   Mitsubishi Triton 2.0 1993-2001   
   Mitsubishi Triton 2.5 1993-2001   
   Mitsubishi Zinger Vietnam 2.4 2008-2011; 2011-2012   
123T6712 T6712 - Má phanh guốc sau      377,000R
   Mitsubishi Lancer 1.3 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer 1.5 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer 1.6 1988-2000   
   Mitsubishi Lancer Vietnam 1.6 2000-2003   
124T6664 T6664 - Má phanh guốc sau      738,400R
   Mitsubishi Jolie Vietnam 2.0 1998-1999; 1999-2004; 2004-2007   
   Mitsubishi L300 1.6 1986-1999; 1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.0 1986-1999;  1999-2013   
   Mitsubishi L300 2.5 1986-1999;  1999-2013   
   Mitsubishi L300 Vietnam 2.0 1994-2003   
   Mitsubishi Pajero 2.6 1988-1991   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1988-1991   
   Mitsubishi Pajero Vietnam 3.0 1996-1999; 1999-2002;  2002-2007   
   Mitsubishi Triton 2.0 1993-2001   
   Mitsubishi Triton 2.5 1993-2001   
125C6106 C6106 - Má phanh đĩa sau      403,000R
   Mitsubishi Grandis 2.4 2003-2011   
   Mitsubishi Grandis Vietnam 2.4 2005-2008   
   Mitsubishi Grandis Vietnam 2.4 2008-2011   
   Mitsubishi Pajero 2.8 1999-2002   
   Mitsubishi Pajero 3.0 1999-2002; 2002-2007; 2006-2014; 2014-   
   Mitsubishi Pajero 3.2 1999-2002; 2002-2007; 2006-2014   
   Mitsubishi Pajero 3.5 1999-2002; 2006-2014; 2014-   
   Mitsubishi Pajero 3.8 2014-   
126C2090 C2090 -Má phanh đĩa sau      377,000R
   Mitsubishi Pajero 3.2 2006-2014   
   Mitsubishi Pajero 3.8 2014-   
127C9019M  C9019M - Má phanh đĩa trước      377,000F
   Suzuki Vitara 1.6 1988-1996; 1996-1998   
   Suzuki Vitara Vietnam 1.6 2003-2007   
128C9017  C9017 - Má phanh đĩa trước      305,500F
   Suzuki Super carry Vietnam 1.0 1997-2008   
   Suzuki Super carry Vietnam 1.0 2008-   
129C0044 C0044 - Má phanh đĩa trước      357,500F
   Suzuki APV Vietnam 1.6 2006-2008; 2008-2013   
   Suzuki Super Carry Pro 1.6 2011-   
130C4057M  C4057M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      510,900F
   Isuzu D-Max 2.5 2010-2012   
   Isuzu D-Max 3.0 2010-2012   
   Isuzu D-Max Vietnam 3.0 2007-2009;  2009-2011   
131C4014M  C4014M- Má phanh đĩa trước      409,500F
   Isuzu Trooper 2.3 1981-1992   
   Isuzu Trooper 2.6 1981-1992; 1991-1997   
132C4055M  C4055M  - Má phanh đĩa trước      637,000F
   Isuzu D-Max 3.0 2004-2011   
   Isuzu D-Max Vietnam 2.5 2005-2007   
   Isuzu D-Max Vietnam 3.0 2005-2007   
133C4031M  C4031M -- Má phanh đĩa trước      461,500F
   Isuzu Trooper 2.6 1991-1997   
   Isuzu Trooper 3.2 1991-1997, 1998-2005   
134C4029M  C4029M -  Má phanh đĩa trước      374,400F
   Isuzu Hi Lander Vietnam 2.5 2003-2005   
   Isuzu Hi Lander Vietnam 2.5 2005-2009   
135C4021M C4021M - Má phanh đĩa sau      592,800R
   Isuzu Trooper 2.3 1981-1992   
   Isuzu Trooper 2.6 1981-1992; 1991-1997   
136T9947 T9947 - Má phanh guốc sau      748,800R
   Suzuki Vitara 2.0 1988-1996; 1996-1998   
137T9943 T9943 - Má phanh guốc sau      520,000R
   Suzuki Super carry Vietnam 1.0 1997-2008; 2008-   
138T9980 T9980 - Má phanh guốc sau      533,000R
   Suzuki APV Vietnam 1.6 2006-2008; 2008-2013   
   Suzuki Super Carry Pro 1.6 2011-   
139T4470 T4470 - MÁ PHANH GUỐC SAU      595,400R
   Isuzu Dmax 2014-2016   
140C5190 C5190 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      403,000R
   Isuzu Mu X 2016 -   
141T4467 T4467 - Má phanh guốc sau      747,500R
   Isuzu D-Max 3.0 2004-2011; 2010-2012   
   Isuzu D-Max Vietnam 2.5 2005-2007; 2007-2009   
   Isuzu D-Max Vietnam 3.0 2005-2007; 2007-2009   
142T4452 T4452 - Má phanh guốc sau      598,000R
   Isuzu Hi Lander Vietnam 2.5 2003-2005   
   Isuzu Hi Lander Vietnam 2.5 2005-2009   
143T4435  T4435 - Má phanh guốc sau      617,500R
   Isuzu Trooper 2.3 1981-1992   
   Isuzu Trooper 2.6 1981-1992   
144T4458 T4458 -  MÁ PHANH GUỐC SAU TẢI NHẸ   1,365,000R
   Isuzu light truck 1.9T   
145C 11154M C 11154M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      383,500F
   Huyndai i10/ Kia Morning/ Picanto (2004-2007)   
146C11358 C11358 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      520,000F
   Hyundai i10 (Tur) 2013. 09- 2016.09    
147C11268 C11268 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      492,700F
   Hyundai Accent/ Kia Rio   
148C11224 C11224 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      494,000F
   Hyundai Elantra   
149C11112 C11112 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      656,500F
   Hyundai Porter H100   
150C11266 C11266  - MÁ PHANH ĐĨA SAU      348,400R
   Hyundai Accent/ Kia Rio; Hyundai Elantra/ Avante   
151C11192 C11192 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      442,000F
   Getz, i20   
152C11299 C11299 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      492,700F
   Hyundai Sonata: 09.08-16.02   
153C11148 C11148 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      522,600F
    Avante (2012), Hyundai Sonata 2010-   
154T11186 T11186 - MÁ PHANH GUỐC SAU      435,500R
   Huyndai i10   
155T11224 T11224 - MÁ PHANH GUỐC SAU      494,000R
   Hyundai Accent/ Kia Rio   
156C11266 C11266  - MÁ PHANH ĐĨA SAU      348,400R
   Hyundai Accent/ Kia Rio; Hyundai Elantra/ Avante   
157C11195 C11195 - MÁ PHANH GUỐC SAU      377,000R
   Hyundai Sonata: 09.08-16.02; Getz 08.10-12.03   
158C11210 C11210 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      370,500R
   Hyundai Sonata 2010-   
159T11182 T11182 - Má phanh guốc sau      468,000R
   Hyundai Click 1.3 2002-2006   
   Hyundai Click 1.4 2002-2006   
   Hyundai Click 1.5 2002-2006   
   Hyundai Click 1.6 2002-2006   
160C11144 C11144 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      414,700F
   Chevrolet Spark/ Matiz   
161C 11154M C 11154M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      383,500F
   Kia Morning/ Picanto (2004-2007)   
162C 11274M C 11274M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      405,600F
   Kia Morning: 10.12-14.12; 15.01-16.02   
163C11160 C11160 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      278,200F
   Kia Morning 2016   
164C11283 C11283 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      522,600F
   Kia Caren   
165C11257 C11257 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      492,700F
   Kia Forte   
166C11230 C11230 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      492,700F
   Kia Caren (2012-); K7 (2012)   
167C11198M  C11198M - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC       579,800F
   Kia Sorento 2.2 2009-2012;   
   Kia Sorento 2.4 2009-2012   
   Kia Sorento Vietnam 2.4 2011-2014   
   Kia Sorento Vietnam 2.2 2014-   
   Kia Sorento Vietnam 2.4 2014-   
168C11204 C11204 - MÁ PHANH ĐĨA TRƯỚC      565,500F
   Kia k2700;  k3000   
169T11192 T11192 - MÁ PHANH GUỐC SAU      442,000R
   Kia Morning/ Picanto (2004-2007)   
170T11169 T11169 - MÁ PHANH GUỐC SAU      501,800R
   Chevrolet Spark/ Matiz   
171C 11277M C 11277M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      348,400R
   Kia Morning: 10.12-14.12; 15.01-16.02   
172C11233 C11233 - MÁ PHANH ĐĨA GỐC SAU      383,500R
   Kia Caren (2012-)   
173C11297 C11297 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      362,700R
   K7 (2012)   
174C11355 C11355 - MÁ PHANH ĐĨA SAU      357,500R
   Kia Morning 2016; Kia Caren (2016)   
175C11201M  C11201M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      388,700R
   Kia Cerato 1.6 2008-2013; 2012-2016   
176C11280M  C11280M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      435,500R
   Kia Cerato 1.6 2012-2016   
   Kia Sorento 2.2 2009-2012   
   Kia Sorento 2.4 2009-2012; 2014-   
   Kia Sorento Vietnam 2.4 2011-2014; 2014-   
177C11118M C11118M - MÁ PHANH ĐĨA SAU      377,000R
   Kia Optima 2.0 2006-2008; 2008-2010   
   Kia Optima 2.7 2006-2008   
   Kia Sportage 2.0 2004-2006; 2006-2010   
178T3349 T3349 - MÁ PHANH GUỐC SAU      676,000R
   Kia Bongo: 6.11-16.08   
179C1044M  C1044M -Má phanh đĩa sau      299,000R
   Kia Cerato 1.6 2008-2013   
   Kia Cerato 2.0 2008-2013   
   Kia Forte 1.6 2008-2013   
   Kia Forte 2.0 2008-2013   
   Kia Forte Vietnam 1.6 2010-2010; 2010-2013   
180C3149  C3149 - Má phanh đĩa trước      653,900F
   Ford Escape Vietnam 2.0 2001-2004   
   Ford Escape Vietnam 3.0 2001-2004;  2004-2007   
   Ford Escape Vietnam 2.3 2004-2007;  2007-2008; 2008-2013   
181 C3137M   C3137M - Má phanh đĩa trước      559,000F
   Ford Everest 2.5 2009-2015   
   Ford Everest 2.6 2009-2015   
   Ford Everest 3.0 2009-2015   
   Ford Everest Vietnam 2.5 2005-2007;2007-2009; 2009-2013;  2013-2015   
   Ford Everest Vietnam 2.6 2005-2007; 2007-2009   
   Ford Ranger 2.5 2009-2011   
   Ford Ranger Vietnam 2.5 2003-2004; 2004-2007; 2007-2009   
182C3119  C3119 - Má phanh đĩa trước      481,000F
   Ford Ranger 2.5 2009-2011   
   Ford Ranger Vietnam 2.5 2001-2003;  2007-2009   
183C3109  C3109 - Má phanh đĩa trước      377,000F
   Ford Laser Vietnam 1.6 1999-2001; 2001-2003; 2003-2005   
   Ford Laser Vietnam 1.8 2001-2003; 2003-2005   
184C3151 C3151 - Má phanh đĩa sau      617,500R
   Ford Escape Vietnam 2.0 2001-2004   
   Ford Escape Vietnam 3.0 2001-2004; 2004-2007   
   Ford Escape Vietnam 2.3 2004-2007; 2007-2008; 2008-2013   
185T0021 T0021 -  Má phanh guốc sau      292,500R
   Daihatsu Citivan Vietnam 1.6 1998-2006   
186T0022 T0022 --Má phanh guốc sau      546,000R
   Daihatsu Terios Vietnam 1.3 2003-2007   
187C11115M  C11115M  - Má phanh đĩa trước      535,600F
   Ssangyong Actyon 2.0 2006-2011   
   Ssangyong Kyron 2.0 2005-2007; 2007-2014   
   Ssangyong Kyron 2.7 2005-2007; 2007-2014   
   Ssangyong Rexton 2.7 2001-2006; 2006-2012   
   Ssangyong Rexton 2.0 2006-2012   
188C11103M C11103M - Má phanh đĩa trước      526,500F
   Ssangyong Actyon 2.0 2006-2011   
   Ssangyong Kyron 2.0 2005-2007; 2007-2014   
   Ssangyong Kyron 2.7 2005-2007; 2007-2014   
189C6128 C6128 - Má phanh đĩa trước      546,000F
   Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011-2014   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 2.5 2011-2014   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 3.0 2011-2014   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 2.5 2014-2017   
   Mitsubishi Pajero Sport Vietnam 3.0 2014-2017   
   Mitsubishi Triton 2.4 2005-2009   
   Mitsubishi Triton 2.5 2005-2009   
   Mitsubishi Triton 2.4 2009-2015   
   Mitsubishi Triton 2.5 2009-2015   
   Mitsubishi Triton 2.8 2009-2015   
   Mitsubishi Triton 2.4 2015-   
   Mitsubishi Triton 2.4 2015-   
   Mitsubishi Triton 2.5 2015-   
   Mitsubishi Triton 2.4 2019-   
   Mitsubishi Zinger Vietnam 2.4 2008-2011   
   Mitsubishi Zinger Vietnam 2.4 2011-2012