Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0

Người đẹp Việt khoe dáng bên mẫu xe Việt VinFast LUX SA 2.0 mạnh mẽ và khỏe khoắn giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 1.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 2.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 3.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 4.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 5.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 6.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 7.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 8.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 9.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 10.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 11.

Ngắm người đẹp Việt bên cạnh VinFast LUX SA 2.0 - Ảnh 12.

Theo oto.com.vn - Nguồn: whatcar.vn