Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019

Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 vừa mới diễn ra cách đây không lâu và dàn chân dài với muôn màu muôn sắc chính là điểm nhấn nổi bật bên cạnh những mẫu ô tô mới được trưng bày.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 1.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 2.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 3.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 4.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 5.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 6.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 7.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 8.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 9.

Ngẩn ngơ với dàn chân dài tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019 - Ảnh 10.

Nguồn: xe.baogiaothong.vn