Người mẫu trong trang phục trắng và đỏ khoe vẻ thướt tha bên mẫu xe Việt VinFast Lux A 2.0.

Người mẫu trong trang phục trắng và đỏ khoe vẻ thướt tha bên mẫu xe Việt VinFast Lux A 2.0.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0 

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 1.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 2.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 3.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 4.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 5.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 6.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 7.

Người đẹp khoe vẻ thướt tha bên xe VinFast Lux A 2.0  - Ảnh 8.

 

Nguồn: xe.baogiaothong.vn