NHỚT XE MÁY X-TEN, ESTER CẤP ĐỘ 5, SẢN XUẤT TẠI INDONESIA

DÀNH CHO XE GA:

  • XT-30, XT-40, SUPER MAX
  • SAE 10W-30, SAE 10W-40

DÀNH CHO XE SỐ:

  • XT-40, X-TEN SPORT PREMIUM
  • SAE 10W-40

DÀNH CHO XE PKL:

  • X-TEN SPORT
  • 5W30
Chi tiết sản phẩm
STTMÃ PHỤ TÙNGQUY CÁCHỨNG DỤNG CHO XEĐỢI XEĐƠN GIÁGHI CHÚ
1X-TEN XT-40 MOTORCYCLEESTER SYNTHETIC SAE 10W40,
JASO MA / API SL
   0.8l x 20 chai
2X-TEN XT-40 MOTORCYCLEESTER SYNTHETIC SAE 10W40,
JASO MA / API SL
   1l x 20 chai
3X-TEN XT-30 MATICESTER SYNTHETIC SAE 10W30,
JASO MB / API SL
   0.8l x 20 chai
4X-TEN XT-40 MATICESTER SYNTHETIC SAE 10W40,
JASO MB / API SL
   0.8l x 20 chai
5X-TEN MATIC SUPER MAXESTER SYNTHETIC SAE 10W40,
JASO MB / API SL
   1l x 20 chai
6X-TEN PREMIUM SPORTESTER SYNTHETIC
SAE 5W30
JASO MA2/ API SN
   1l x 20 chai
  • Cấp Ester, JASO MB / API SL, JASO MA / API SL
  • Loại bình: 800 ml, 1000ml
  • Dùng đúng cấp nhớt và thể tích phù hợp với xe sử dụng