Vỏ xe máy Vee rubber thương hiệu đến từ Thailand; SX tại Việt Nam
Vee Rubber cho Liberty
- VRM 144F 80/90-15 ; VRM 144R 100/80-14
Vỏ Vee Rubber VRM 224 cho xe Liberty ABS
- 90/80-16 M/C 51J VRM 224; 100/80-14 M/C 54J VRM 224
Vỏ theo xe Honda MSX
- Size: 120/70-12; 130/70-12
Xe điện
- 90/90-12 VRM 411; 3.00-10 VRM 146
Săm xe máy
- Size: 2.25-17 (70/90-17); 2.50-17 (80/90-17); 2.75/3.00-17
 
 
Chi tiết sản phẩm